Zakład Systemów Baz Danych powstał 1 grudnia 2004 r.. Członkowie Zakładu zajmują się zagadnieniami systemów baz danych takimi jak architektura baz danych, projektowanie, użytkowanie, bezpieczeństwo baz danych i systemów informatycznych, nowoczesne systemy zarządzania bazami danych, rozproszone systemy informatyczne, bazy danych w środowisku internetowym, mobilne bazy danych, aktywne bazy danych, dziedzinowe bazy danych (medycyna, nauka, administracja publiczna), wyszukiwanie informacji itd. Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne z tej dziedziny, przygotowują publikacje i uczestniczą w konferencjach.

Z zakładem związane jest Studenckie Koło Naukowe Progressive, którego opiekunem jest dr inż. Kazimierz Frączkowski.